Chọn gói dịch vụ
Dung lượng
Băng thông
Sub-domain
Email POP3 / Webmail
MySQL5
Park Domain
Host Pro 1
100,000 VNĐ/Tháng
750 MB
Không giới hạn
5
3
1
1
Đăng ký
Host Pro 2
180,000 VNĐ/Tháng
1.2 GB
Không giới hạn
10
10
3
2
Đăng ký
Host Pro 3
280,000 VNĐ/Tháng
3 GB
Không giới hạn
15
30
5
3
Đăng ký
Host Pro 4
450,000 VNĐ/Tháng
5 GB
Không giới hạn
Không giới hạn
40
9
5
Đăng ký