Chọn gói dịch vụ
Dung lượng
Băng thông
Sub-domain
Email POP3 / Webmail
MySQL5
Park Domain
Basic
50,000 VNĐ/Tháng
300MB
5 GB
5
15
1
5
Đăng ký
Basic+
65,000 VNĐ/Tháng
600MB
15 GB
15
25
2
15
Đăng ký
Advance
78,000 VNĐ/Tháng
800 MB
20 GB
20
40
4
20
Đăng ký
Advance+
110,000 VNĐ/Tháng
1 GB
30 GB
25
50
5
25
Đăng ký
Pro
200,000 VNĐ/Tháng
2 GB
Không giới hạn
40
80
8
40
Đăng ký
Pro+
350,000 VNĐ/Tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
60
100
10
60
Đăng ký