Co-Location

Trang chủ / Co-Location
Tên gói Cấu hình/cổng trong nước / cổng quốc tế Lưu lượng Data center 12 tháng 6 tháng 3 tháng
CSUN1 1U /100MB / 4MB /1IP Unlimited SunData 1,090,000VNĐ/th 1,190,000VNĐ/th 1,290,000VNĐ/th
CSUN2 2U /100MB / 4MB /1IP Unlimited SunData 1,290,000VNĐ/th 1,390,000VNĐ/th 1,490,000VNĐ/th
CSUN3 1U /200MB / 4MB /1IP Unlimited SunData 1,699,000VNĐ/th 1,799,000VNĐ/th 1,899,000VNĐ/th
CSUN4 2U /200MB / 4MB /1IP Unlimited SunData 1,899,000VNĐ/th 1,999,000VNĐ/th 2,099,000VNĐ/th