HƯỚNG DẪN TẠO WEBMAIL

Trang chủ / Tin tức
HƯỚNG DẪN TẠO WEBMAIL

HƯỚNG DẪN TẠO WEBMAIL

Bước 1:   Đăng nhập hosting. Bạn cần điền tên đăng nhập và mật khẩu xong chọn Login

Bước 2: Bạn chọn thẻ Mail.

            Chọn tiếp dòng Create Email Adderess.

 

Bước 3: Chọn thẻ General, nhập tên email muốn tạo, tạo mật khẩu.

Chú ý: Bỏ dấu check dòng Access to the Control Panel như hình.

 

 

Bước 4: Chọn thẻ Spam Filter , check chọn 2 vị trí như hình.

 

Bước 5: Chọn thẻ Antivirus, check chọn như hình.

Click chọn OK để hoàn tất việc tạo Webmail. 

 

Bước 6: Nếu bạn muốn xóa email đã tạo.