Hướng dẫn sử dụng webmail

Trang chủ / Tin tức
Hướng dẫn sử dụng webmail

Hướng dẫn sử dụng webmail

 

Vào webmail ví dụ ở đây mình sử dụng là webmail của Vietcreative

http://webmail.vietcreative.vn

Bước 1: Nhập địa chỉ email và mật khẩu .  Chọn Next

Bước 2:  Giao diện webmail

Bước 3: Thay đổi mật khẩu

- Chọn thay đổi cấu hình/ mật khẩu


 

Bước 4: nhập mật khẩu mới chọn Lưu .

Như vậy ta đã thay đổi được mật khẩu của webmail.
 

THAO TÁC GỬI MAIL TRÊN WEB MAIL

Bước 1: chọn thư để trở lại hộp thư.

Bước 2: chọn Soạn thư để bắt đầu viết thư mới

Bước 3: Điền email người nhận , Tiêu đề và nội dung thư

THAO TÁC NHẬN MAIL TRÊN WEB MAIL
- Chọn nạp lại để kiểm tra thư mới